คำตอบ..คือ…ตื่น!!!

ถ้าเรา เกลียด มัน เท่ากับเราให้คุณค่ามันด้วย
ถ้าเรา รัก มัน ก็เท่ากับเราให้คุณค่ามันเช่นกัน

อย่าหลงอยู่กับมันอีกเลย
มันไม่ได้ทำให้เราไปไกลกว่าที่เป็นอยู่
มันหลอกให้เราวนกลับมาที่เดิมเสมอ

ตื่น คือ คำตอบที่ดีที่สุด

-ญาตา-

Leave a Reply

%d bloggers like this: