modern-art-prints

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 5

…ผี ที่ คุ้ ม เ จ้ า ห ล ว ง ฯ…( ต อ น ที่ 5 )

…ใ น เ มื่ อ ช า ติ นี้ กู ป ล่ อ ย พ ว ก มึ ง แ ล้ ว พ ว ก มึ ง  ไ ม่ คิ ด ที่ จ ะ ไ ป กั น

…ช า ติ ห น้ า กู ก็ จ ะ ก ลั บ ม า ป ล่ อ ย พ ว ก มึ ง อี ก …

…..ผมละสายตาจากรถแบ็คโฮออกไป แล้วแหงนมองดูความอลังการของทรวดทรงต้นพุทราร้อยปี ที่มีกิ่งก้านงดงามในยามกลางวัน และน่าสะพรึงกลัวในยามค่ำคืนอยู่อย่างเพลินๆ  อยู่ๆ  ลุงจุกแกก็ตะโกนขึ้นมาดังลั่น… Read More

Share good thing with:
creative

ครีเอทีพสุดเซอร์..สู่สายโหรสุดแซ่บ Ep. 2

..ก ว่ า จ ะ ม า เ ป็ น ค รู ส อ น โ ห ร า ศ า ส ต ร์ …

…ไ ม่ ไ ด้ ม า เ พ ร า ะ โ ช ค ช่ ว ย …

…แ ต่ ลุ ย ม า อ ย่ า ง โ ช ก โ ช น ..!

( E p i s o d e…2 )

…จากปฐมบทตอนที่แล้ว ผมก็เดินมาถึงจุดที่ควรนับว่าหนึ่ง…ในปีช่วง พ.ศ. 2533 ..

…ซึ่งก่อนหน้าที่ผ่านมา  ถือว่าเป็นการฝึกเล่นมวยวัด  แค่มีความสนใจลองผิดลองถูกไปวันๆ…ก็เท่านั้น…

…ส่วนความมุมานะที่จะต้องศึกษาวิชาโหราศาสตร์  ได้เกิดขึ้นในใจของผมอีกครั้ง… Read More

Share good thing with:

อะไรก็หยุดไม่ได้..ถ้าใจจะฝัน

หนึ่งความเจ็บปวด อาจกลายเป็นที่มาของสิ่งล้ำค่าของโลก ไม่มีใครรู้ว่าชีวิตคนๆนึง จะสรรสร้างสิ่งดีงามและทรงคุณค่าได้ขนาดไหน “ฟรีด้า คาห์โล”  เป็นคนนึงที่ ผ่านมรสุมชีวิต ผ่านความเจ็บปวดมามากมาย แต่แทนที่สิ่งที่รุมเล้าเหล่านั้นจะทำให้เค้ากลายเป็นคนขี้แพ้จมปลักกับชีวิตที่ดูเหมือนจะแย่ แต่เปล่าเลยฟรีด้าได้เอาความเจ็บปวดมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแฟชั่นที่สีสดที่งดงาม โดดเด่น จนทำให้ใครๆ ก็มองข้ามจุดอ่อนของเธอไป

ยังมีใครอีกหลายคนในโลกใบนี้ ที่มีเรื่องราวน่าเศร้าในชีวิต แต่มันไม่ใช่ที่สุดในโลก ถ้าเราไม่ยอมหยุดที่จะก้าวต่อไปอะไรก็มาหยุดเราไม่ได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งความตาย

-ญาตา-

 

Share good thing with: