เธอเป็นอะไร เธอก็ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาหาตัวเองเสมอ

เธอเป็นอะไร เธอก็จะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันเข้ามาเพื่อมีประสบการณ์
นี่เป็นกฏแห่งจักรวาล เป็นการสั่นสะเทือนและการดึงดูด
มีกรณีศึกษา หนึ่ง โดย กัลยาณมิตรท่านหนึ่ง

กำลังจะเริ่มโปรเจคใหม่ ปรากฏว่า เธอก็รู้สึกวิตกกังวลมาก  แบกรับกับความรู้สึก กลัว ที่จะล้มเหลว ฯลฯ
ในกระแสของความวิตกภายใน ที่เธอมี

ได้ดึงดูดกระแส ที่คล้ายๆกันเข้ามาหา
เมื่อเธอมาคุยกับข้าพเจ้า จึงรู้สึกหนักหนา

และแบกรับมาก 
ได้ให้เธอพูดคุยกับ ผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้มาแล้ว  ซึ่ง ผู้มีประสบการณ์ได้บอกเล่าถึงช่วงเวลาที่ผ่านวิกฤติ

และความสำเร็จ พร้อมทั้งวิเคราะห์ในสิ่งที่เธอจะเจอ และการแก้ไขให้ 
เมื่อเธอฟัง ใจที่กังวลก็คลายออก
เธอได้เปลี่ยนทัศนะว่า ต่อไป เธอจะทำโปรเจคนี้ ที่ละอย่าง  ด้วยความสุข ด้วยความรู้สึกที่ว่า งานที่เธอทำนั้น  จะเป็นประโยชน์แก่ ผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัส
หลังจากเธอพูดจบ คลื่นความถี่ แห่งความวิตกทั้งหลาย  ในช่วงแรกก็คลาย ออกทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกฏแห่งแรงดึงดูด 

ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ภายในตัวเรานั่นเอง

นี่ คือ กฏแห่งจักรวาล
จักรวาลไม่ได้ให้ค่าหรอกว่า อะไรคือ สิ่งที่ดี หรือ ไม่ดี  จักรวาลคือความอุดมสมบรูณ์ของ ทุกสิ่ง 

คือความมั่งคั่งของทั้งหมด

จิตวิญญาณสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่แบบไหน
ก็จะเป็นความสอดคล้องไปกับกฏจักรวาล

นั่นคือการจัดสรร ที่จักรวาลมอบให้
ความถี่แบบไหนที่เธอต้องการมีประสบการณ์เล่า??

ขอบคุณที่มอบความสว่างไสวให้แก่กันและกัน
Cr. Ongart Mingman

Leave a Reply

%d bloggers like this: