ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10

​ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่๑๐

ต้นรวงผึ้งพรรณไม้หอมของไทยแท้   เป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ  และจะผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี  เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ  ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน  และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรสืบต่อไป

 

Cr. เพจดาราภาพยนตร์ดาราภาพยนตร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: