ด่วน!! ไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ยังไม่เคยพบมาก่อน

ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ( Influenza A (H1N1)  เป็นโรคที่แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน พบที่ประเทศเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา แล้วแพร่ไปยังอีกหลายประเทศ และล่าสุดพบระบาดในประเทศไทย กลุ่มช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ วัยเด็กเล็กและวัยอนุบาล

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ Aเกิดจากเชื้ออะไร

เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) เป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน สุกร และนก Read More

Share good thing with:

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 4

…ร ถ แ บ ล็ ค โ ฮ เ ข้ า จ้ ว ง ทํ า ล า ย ร า ก ไ ม้ ที่ แ ผ่ ค ลุ ม ห น้ า ดิ น …
…ลุ ง จุ ก เ รี ย ก ใ ห้ ผ ม ดู…สิ่ ง ที่ ติ ด ขึ้ น ม า กั บ ฟั น บุ้ ง กี๋ …!!…

…..ตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานอยู่เชียงใหม่  ก็จัดว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ผมมีความสุขอย่างมาก
ถ้าตัดเรื่องผีเรื่องสางออกจากชีวิตไปได้
…..บ่ายวันหนึ่งคุณโจ้ก็ยื่นหนังสือ ” สังคมเมืองเชียงใหม่  เล่ม 4 ” …ส่งให้ถึงมือผม  ผมรับหนังสือเรื่องนี้มาอ่าน  ผมอ่านมาแล้วทั้งหมดสามเล่ม  รวมเล่มนี้เข้าไปด้วย  ก็เป็นเล่มที่สี่  ซึ่งคุณโจ้เคยบอกให้ผมฟังว่า
อาจารย์ควรอ่านหนังสือเล่มนี้  เพื่อที่จะได้รู้ถึงความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่  จะได้รู้ว่าคนเชียงใหม่เค้าเชื่อในเรื่องอะไร  มีวิธีคิดกันอย่างไร  และรวมถึงการได้รู้ในขนบทำเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมของคนเมือง …
ผมเองก็เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณโจ้พูด  หนังสือชุดนี้จัดเป็นหนังสือที่ดีมากๆ  เวลาว่างเสร็จจากงาน  ผมก็ชอบเอามานั่งอ่าน Read More

Share good thing with:

ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10

​ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่๑๐

ต้นรวงผึ้งพรรณไม้หอมของไทยแท้   เป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ  และจะผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี  เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ  ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน  และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรสืบต่อไป

 

Cr. เพจดาราภาพยนตร์ดาราภาพยนตร์

Share good thing with:

ทรงพระเจริญ

Share good thing with: